Piano Keys

         Nasze instrumenty        

Korzystamy wyłącznie z pięciooktawowych instrumentów z pełną dynamiką klawiatury firm Yamaha i Casio.

Nauka gry na instrumentach klawiszowych prowadzona jest nieprzerwanie od 1994 roku.

Przez te wszystkie lata zebrał się spory bagaż doświadczeń w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Sposób organizacji zajęć zmieniał się, aż uzyskał optymalny kształt.

Jego podstawą jest maksymalne wykorzystanie czasu pracy ucznia w ciągu 45 minut.

Każda lekcja jest połączeniem indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem oraz samodzielnego ćwiczenia przy instrumencie. W ten sposób udało się uzyskać kompromis pomiędzy jakością zajęć, a ich ceną. Dodatkowym atutem jest nabycie umiejętności samodzielnego ćwiczenia, co powinno stać się pewnego rodzaju nawykiem każdego muzyka.

Formuła zajęć daje możliwość muzykowania zespołowego, co jest niezwykłym przeżyciem. W ten sposób uczymy się odpowiedzialności, pracy zespołowej, dyscypliny i pewnie wielu innych pożądanych cech.

Zajęcia prowadzone są w grupach trzyosobowych, przy czym każdy uczestnik zajęć ma swój indywidualny program zajęć uzależniony od stopnia zaawansowania, predyspozycji i chęci.

                     Zajęcia                  
            Dlaczego warto?          
  • gra na instrumencie umożliwia osiąganie ponadprzeciętnych wyników w nauce, wyrabia umiejętność skupienia i koncentracji

  • muzyczny porządek wpływa na rozwój logicznego myślenia, wyrabia inteligencję i ogólną orientację

  • dzieci podczas nauki muzyki najpierw instynktownie, a następnie świadomie dodają i odejmują

  • znajomość nut i rytmu ułatwia naturalne rozumienie ułamków

  • kojarzenie znaku z dźwiękiem przyspiesza opanowanie umiejętności czytania

  • rozwój słuchu jest podstawą szybszego opanowania języków obcych

  • nauka muzyki rozwija pamięć słuchową, wzrokową,  logiczną i zdolności manualne

  • systematyczne ćwiczenie podporządkowuje aparat ruchowy własnej woli

  • występy publiczne rodzą wiarę we własne siły, pomagają uzyskać odporność i stabilność emocjonalną

  • muzykowanie w grupie rozwija łatwość porozumiewania się z otoczeniem i zdolność do pracy w zespole

                   Materiały               

Każdy uczeń otrzymuje w trakcie zajęć darmowe materiały nutowe.

W większości są to opracowania autorskie niedostępne na rynku. Można również zgłaszać swoje propozycje repertuarowe, które, w miarę możliwości, zostaną opracowane w sposób odpowiedni do stopnia zaawansowania.